” TRUST* Trung thực – Cam kết – Công bằng – Tôn trọng – Học hỏi “

Trung thực : đặt một phí bảo hiểm trên tin tưởng và bảo vệ tin cậy như bảo vệ niềm tự hào của mình, luôn trung thực với khách hàng như trung thực với chính bản thân mình, đó là định hướng con người của Toyota Thái Hòa Từ Liêm Hà Nội.

Cam kết Giá trị cốt lõi Toyota Thái Hòa Từ Liêm Hà Nội luôn luôn được chuẩn bị tốt

Để thực hiện và nỗ lực hết sức để tôn vinh cam kết của mình. Chịu trách nhiệm như một nền tảng, thực hiện đúng pháp luật và duy trì đạo đức của từng nhân viên.

Công bằng Giá trị cốt lõi Toyota Thái Hòa Từ Liêm Hà Nội Công bằng với từng khách hàng

công bằng với từng nhân viên, coi sự tự giác, sáng tạo là đòn bẩy, đánh giá cao sự dũng cảm và quyết tâm, ủng hộ việc xây dựng một “kinh doanh học tập”.Tôn trọng: Tôn trọng khách hàng là tôn trọng chính doanh nghiệp, bản thân. Học hỏi: Theo đuổi mục tiêu “Chất lượng nhân viên, sản phẩm chất lượng / dịch vụ, chất lượng cuộc sống và xã hội chất lượng”. Không ngừng học hỏi và đổi mới.